Nieuws

16 augustus 2010

Wagen achterlaten als u verkeersbelasting niet betaald heeft

Als u de verkeersbelasting op uw wagen niet betaalt, dan riskeert u uw wagen bij een controle te moeten achterlaten. U krijgt op het moment van de controle wel de mogelijkheid om alsnog ter plekke cash of via bankcontact te betalen. U krijgt in elk geval een boete voor laattijdige betaling. De fiscus geeft aan dat ze de controles op de betaling van verkeersbelasting strenger maakt. (meer…)

13 augustus 2010

Een boekjaar verlengen of verkorten mag

Een boekjaar kan uitzonderlijk langer of korter zijn dan één jaar. Er is geen beperking op het aantal keren dat het boekjaar verlengd of verkort wordt, maar een stelselmatige afwijking kan u best vermijden. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) heeft hierover een advies uitgevaardigd. We geven tevens een overzicht van de impact van een wijziging aan het boekjaar op het gebied van belastingen en de voorschriften van het vennootschapsrecht. (meer…)

9 augustus 2010

Neerlegging jaarrekening op papier voorgoed passé

Het opstellen en neerleggen van de jaarrekening is een belangrijke verplichting van het bestuursorgaan. Sinds 21 juni 2010 kan u de jaarrekening niet langer op papier neerleggen bij de Nationale Bank van België. Als u de jaarrekening niet online kan neerleggen, kan u deze op papier enkel nog opsturen naar de hoofdzetel van de Balanscentrale in Brussel. (meer…)

2 augustus 2010

St’art invest fonds steunt creatieve kmo’s

Ondanks de wereldcrisis groeit de culturele en creatieve sector sneller dan de rest van de economie. Bent u actief in die sector maar heeft u problemen om financiering voor uw ontwikkeling te vinden? Wanneer uw creatieve kmo zich vestigt in Brussel of Wallonië kan u bij het investeringsfonds St’art aankloppen. Het fonds zorgt voor uitgestelde leningen en deelnemingen in het kapitaal. (meer…)

31 juli 2010

Dienstverplaatsing met eigen auto vergoed tegen 0,3178 euro per kilometer

De verplaatsingen die u doet voor uw werk met uw eigen wagen, kunnen sinds 1 juli 2010 vergoed worden tegen 0,3178 euro per kilometer. Dat is immers het bedrag dat ook federale ambtenaren ontvangen en dat de fiscus aanvaardt als terugbetaling kosten eigen aan de werkgever. (meer…)

28 juli 2010

Het financieel plan van de S-BVBA

Vanaf 1 juni kan u een BVBA oprichten met 1 euro kapitaal. Een boekhouder of ander financieel expert moet helpen bij het opstellen van het financieel plan. De minimumvereisten van dit plan zijn nu wettelijk vastgelegd. U kan uiteraard een uitgebreider financieel plan opstellen voor uw starters-BVBA. (meer…)

25 juli 2010

Kan u een goedgekeurde en neergelegde jaarrekening nog wijzigen?

In principe is een jaarrekening die door uw algemene vergadering is goedgekeurd bindend voor uw vennootschap. In de rechtsleer en rechtspraak wordt dit beginsel wel genuanceerd. U kan een jaarrekening wijzigen als u materiële fouten wil herstellen. (meer…)

23 juli 2010

Ecocheque heeft apart fiscaal regime

Heel wat werknemers en bedrijfsleiders hebben vorig jaar een ecocheque gekregen. Deze cheque wordt niet als loon aanzien, maar is aan een bijzonder fiscaal regime onderworpen. Voor u als werknemer of bedrijfsleider is dit een fiscaal cadeautje waar u geen belasting op betaalt. De fiscus bevestigde recent de fiscale regeling van de ecocheque. (meer…)

19 juli 2010

Zelfstandigen kunnen crisisuitkering aanvragen tot eind september 2010

Zelfstandigen in moeilijkheden kunnen een uitkering aanvragen wanneer zij het economisch moeilijk hebben. Zij kunnen eigenlijk genieten van de faillissementsverzekering die oorspronkelijk alleen voor gefailleerden bedoeld was. Deze maatregel is tijdelijk en recent verlengd tot eind september 2010. (meer…)

15 juli 2010

Crisispremie voor arbeiders verlengd tot eind september

Ondanks de eerste signalen van economisch herstel, voelen veel bedrijven de naschokken van de crisis. Daarom heeft het parlement de crisispremie (en de andere crisismaatregelen) verlengd tot 30 september 2010 en de strenge formaliteiten die u moet nakomen bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst geschrapt. (meer…)

12 juli 2010

Kinderoppaskosten aftrekken voor een gehandicapt kind tot 18 jaar

De kosten die u doet voor de opvang van uw kinderen onder de 12 jaar, kan u onder voorwaarden fiscaal aftrekken. Voor een zwaar gehandicapt kind is de leeftijdsgrens opgetrokken naar 18 jaar. Om de kosten te bewijzen, heeft u een modelattest nodig dat wordt uitgereikt door de opvanginstelling. Dit attest is recent gewijzigd naar aanleiding van het optrekken van de leeftijdsgrens voor zwaar gehandicapte kinderen. (meer…)

8 juli 2010

Onderhoudsuitkering in jaar van feitelijke scheiding toch aftrekbaar

Onderhoudsuitkeringen die u aan uw (ex)echtgenoot betaalt in het jaar van feitelijke scheiding zijn voor 80% aftrekbaar van uw netto-inkomsten van dat jaar. Hiervoor moeten de algemene voorwaarden om onderhoudsuitkeringen af te trekken voldaan zijn. De fiscus heeft haar standpunt recent gewijzigd naar aanleiding van een evolutie in de rechtspraak. (meer…)

5 juli 2010

Tweede call ecologiesteun gelanceerd

De Vlaamse overheid heeft een tweede oproep gelanceerd voor het aanvragen van ecologiesteun. U kan nog tot en met 31 augustus 2010 een subsidiedossier indienen voor ecologie-investeringen via de website van het agentschap Ondernemen. (meer…)

30 juni 2010

Aangifte vennootschapsbelasting indienen voor 15 september

Als het boekjaar van uw vennootschap gelijk loopt met het kalenderjaar, dan moet u dit jaar uw papieren aangifte vennootschapsbelasting indienen vóór 15 september 2010. Als u de aangifte online via Vensoc indient, dan krijgt u een maand extra, tot 15 oktober 2010. Wanneer uw boekjaar niet gelijk loopt met het kalenderjaar, zijn andere data van toepassing. (meer…)

26 juni 2010

Registratie als aannemer niet langer nodig voor 6% btw

Om van een verlaagd btw-tarief te kunnen genieten, moet uw aannemer van bouw- of renovatiewerken niet langer geregistreerd zijn. Deze voorwaarde wordt geschrapt naar aanleiding van een recent arrest van het Europees Hof van Justitie. Ook om van de belastingvermindering te genieten voor bepaalde energiebesparende investeringen is het niet langer vereist dat de aannemer in België geregistreerd is. (meer…)

23 juni 2010

“Familieplan voor zelfstandigen” wil privé en professioneel leven beter verzoenen

Ondanks de moeilijke economische situatie heeft de regering blijvend aandacht voor het sociaal statuut van de zelfstandigen. Het “Familieplan voor zelfstandigen” bevat vijf nieuwe maatregelen die vooral jonge vrouwelijke zelfstandigen wil helpen om hun privé en professioneel leven beter op elkaar af te stemmen. (meer…)

20 juni 2010

Zet in op de inzetbaarheid van uw medewerkers

Optimale inzetbaarheid is vandaag een must. Tien tips om de employability van uw medewerkers te verhogen. (meer…)

16 juni 2010

Aanslagbiljet onroerende voorheffing binnenkort in de bus

Jaarlijks moet u onroerende voorheffing betalen op de onroerende goederen waarvan u eigenaar bent. U krijgt daarvoor elk jaar een aanslagbiljet toegestuurd. Dat aanslagbiljet mag u dit jaar tussen begin mei en einde augustus verwachten. (meer…)

12 juni 2010

De inhoud van het nieuwe remuneratieverslag

Zijn uw aandelen toegelaten tot de verhandeling op Euronext Brussels ? Dan bent u verplicht vanaf het boekjaar dat start na 23 april 2010 om in het jaarverslag een afzonderlijk remuneratieverslag op te nemen over de verloning van uw bestuurders en topmanagers. (meer…)

10 juni 2010

Uw eigen zaak beginnen als zelfstandige of beter inschrijven als werknemer?

Een eigen zaak opstarten vergt heel wat administratie. U moet bepaalde beslissingen nemen en overwegingen maken. Zo kan u best even stilstaan bij de keuze of u zich zal inschrijven als zelfstandige of als loontrekkende. Om verrassingen te voorkomen, is een nauwkeurige analyse geen overbodige luxe. (meer…)

8 juni 2010

Een nieuwe wet deugdelijk bestuur voor beursgenoteerde vennootchappen

Ook België heeft voortaan een wettelijke regeling voor bonussen en vertrekvergoedingen van topmanagers van beursgenoteerde vennootschappen. Een nieuwe wet over deugdelijk bestuur legt beursgenoteerde bedrijven en autonome overheidsbedrijven een aantal verplichtingen op zoals het opstellen van een verklaring van deugdelijk bestuur en van een remuneratieverslag. De wet is een omzetting van Europese richtlijnen en aanbevelingen over corporate governance. (meer…)

6 juni 2010

Nieuwe definitie kmo voor voorafbetalingen vanaf aanslagjaar 2011

Als u een opstartende kmo bent, dan moet u de eerste drie jaar geen voorafbetalingen voor de vennootschapsbelasting doen. De overheid heeft recent de definitie van kmo voor deze maatregel gewijzigd. Die nieuwe definitie gaat in vanaf aanslagjaar 2011 ofwel voor alle boekjaren die eindigen tussen 31 december 2010 en 30 december 2011.  (meer…)

2 juni 2010

Pas zelf gratis online gegevens aan in de Kruispuntbank

Voortaan kan u zelf online bepaalde gegevens invoeren, wijzigen en schrappen in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Welke gegevens u kan aanpassen, is afhankelijk van het type van onderneming. De KBO Private Search is beveiligd en vereist het gebruik van een burgertoken of een elektronische identiteitskaart. (meer…)

30 mei 2010

Uw aandeelhouders beslissen of een deskundigenverslag nodig is bij fusie of splitsing

Fusie- en splitsingsvoorstellen moeten voortaan niet meer onderzocht worden door een deskundige. De commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant moet ook geen deskundigenverslag meer opstellen als alle houders van aandelen en andere stemrechthoudende effecten het daarover eens zijn. (meer…)

29 mei 2010

U betaalt minder belastingen voor een elektrische of hybride bedrijfswagen

Er is een nieuwe regeling om het voordeel van alle aard te berekenen voor uw bedrijfswagen. Nu is de berekening naast het aantal privékilometers, ook gebaseerd op het type van brandstof en de CO2-uitstoot van het voertuig. De nieuwe regels gelden vanaf 1 januari 2010. (meer…)

27 mei 2010

Fietsen naar het werk: de fiscale voordelen op een rijtje

Als u naar het werk fietst, dan kan u rekenen op een aantal fiscale voordelen zoals een hogere belastingvrije kilometervergoeding. Ook voor uw werkgever is het fiscaal interessant om u bijvoorbeeld een bedrijfsfiets ter beschikking te stellen. Wij zetten alle fiscale fietsvoordelen op een rijtje. De fiscale voordelen gelden zowel voor werknemers als bedrijfsleiders. (meer…)

24 mei 2010

Privégebruik van bedrijfsgsm belast op werkelijke waarde

Steeds meer werknemers ontvangen een bedrijfsgsm. Wanneer deze alleen beroepsmatig gebruikt mag worden, dan is er geen probleem op het niveau van belastingen. In de praktijk mag de gsm ook vaak privé gebruikt worden. En net daar knelt het schoentje. Dergelijk privégebruik is immers een voordeel dat onderworpen moet worden aan belasting. (meer…)

23 mei 2010

Aangifteformulier personenbelasting aanslagjaar 2010 beschikbaar

De fiscus heeft op 19 maart 2010 het nieuwe formulier voor de aangifte personenbelasting (formulier 276.1) gepubliceerd. De papieren formulieren worden in principe in de loop van het eerste semester van 2010 verstuurd. U moet uw aangifte personenbelasting indienen voor 30 juni 2010. Wanneer u uw aangifte via tax-on-web indient, krijgt u tijd tot 15 juli. We bekijken ook even de risico’s die u loopt wanneer u nalaat uw aangifte tijdig in te dienen. (meer…)

18 mei 2010

Start2surf@home-pakket aankopen tot eind 2010

Als u een eigen PC aankoopt in de vorm van een “Start2surf@home”-pakket, dan kan u genieten van een fiscale aftrek. Hiermee wil de overheid meer Belgen toegang verlenen tot het internet. De maatregel is een verlenging van het eerder gekende “internet voor iedereen”. (meer…)

16 mei 2010

Nieuwe wet marktpraktijken: hoe vermijdt u sancties?

De nieuwe wet marktpraktijken is een feit. De bescherming van zelfstandigen en uw kmo blijft daarin grotendeels behouden. Heel wat regels worden gemoderniseerd. Wat verandert er voor uw onderneming die deze gloednieuwe wetgeving in de praktijk dagelijks moet toepassen? (meer…)

Advies nodig?

U bent op zoek naar een accountant, een boekhouder, een fiscalist of een belastingconsulent? U wilt uw eigen zaak oprichten? Of u hebt al een zaak in volle groei en u hebt vragen rond optimalisatie? Voor het verkopen of overnemen van een zaak? Waar anderen u overstelpen met informatie geven wij advies.Maak een afspraak