Nieuws

26 juni 2010

Registratie als aannemer niet langer nodig voor 6% btw

Om van een verlaagd btw-tarief te kunnen genieten, moet uw aannemer van bouw- of renovatiewerken niet langer geregistreerd zijn. Deze voorwaarde wordt geschrapt naar aanleiding van een recent arrest van het Europees Hof van Justitie. Ook om van de belastingvermindering te genieten voor bepaalde energiebesparende investeringen is het niet langer vereist dat de aannemer in België geregistreerd is. (meer…)

23 juni 2010

“Familieplan voor zelfstandigen” wil privé en professioneel leven beter verzoenen

Ondanks de moeilijke economische situatie heeft de regering blijvend aandacht voor het sociaal statuut van de zelfstandigen. Het “Familieplan voor zelfstandigen” bevat vijf nieuwe maatregelen die vooral jonge vrouwelijke zelfstandigen wil helpen om hun privé en professioneel leven beter op elkaar af te stemmen. (meer…)

20 juni 2010

Zet in op de inzetbaarheid van uw medewerkers

Optimale inzetbaarheid is vandaag een must. Tien tips om de employability van uw medewerkers te verhogen. (meer…)

16 juni 2010

Aanslagbiljet onroerende voorheffing binnenkort in de bus

Jaarlijks moet u onroerende voorheffing betalen op de onroerende goederen waarvan u eigenaar bent. U krijgt daarvoor elk jaar een aanslagbiljet toegestuurd. Dat aanslagbiljet mag u dit jaar tussen begin mei en einde augustus verwachten. (meer…)

12 juni 2010

De inhoud van het nieuwe remuneratieverslag

Zijn uw aandelen toegelaten tot de verhandeling op Euronext Brussels ? Dan bent u verplicht vanaf het boekjaar dat start na 23 april 2010 om in het jaarverslag een afzonderlijk remuneratieverslag op te nemen over de verloning van uw bestuurders en topmanagers. (meer…)

10 juni 2010

Uw eigen zaak beginnen als zelfstandige of beter inschrijven als werknemer?

Een eigen zaak opstarten vergt heel wat administratie. U moet bepaalde beslissingen nemen en overwegingen maken. Zo kan u best even stilstaan bij de keuze of u zich zal inschrijven als zelfstandige of als loontrekkende. Om verrassingen te voorkomen, is een nauwkeurige analyse geen overbodige luxe. (meer…)

8 juni 2010

Een nieuwe wet deugdelijk bestuur voor beursgenoteerde vennootchappen

Ook België heeft voortaan een wettelijke regeling voor bonussen en vertrekvergoedingen van topmanagers van beursgenoteerde vennootschappen. Een nieuwe wet over deugdelijk bestuur legt beursgenoteerde bedrijven en autonome overheidsbedrijven een aantal verplichtingen op zoals het opstellen van een verklaring van deugdelijk bestuur en van een remuneratieverslag. De wet is een omzetting van Europese richtlijnen en aanbevelingen over corporate governance. (meer…)

6 juni 2010

Nieuwe definitie kmo voor voorafbetalingen vanaf aanslagjaar 2011

Als u een opstartende kmo bent, dan moet u de eerste drie jaar geen voorafbetalingen voor de vennootschapsbelasting doen. De overheid heeft recent de definitie van kmo voor deze maatregel gewijzigd. Die nieuwe definitie gaat in vanaf aanslagjaar 2011 ofwel voor alle boekjaren die eindigen tussen 31 december 2010 en 30 december 2011.  (meer…)

2 juni 2010

Pas zelf gratis online gegevens aan in de Kruispuntbank

Voortaan kan u zelf online bepaalde gegevens invoeren, wijzigen en schrappen in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Welke gegevens u kan aanpassen, is afhankelijk van het type van onderneming. De KBO Private Search is beveiligd en vereist het gebruik van een burgertoken of een elektronische identiteitskaart. (meer…)

30 mei 2010

Uw aandeelhouders beslissen of een deskundigenverslag nodig is bij fusie of splitsing

Fusie- en splitsingsvoorstellen moeten voortaan niet meer onderzocht worden door een deskundige. De commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant moet ook geen deskundigenverslag meer opstellen als alle houders van aandelen en andere stemrechthoudende effecten het daarover eens zijn. (meer…)

29 mei 2010

U betaalt minder belastingen voor een elektrische of hybride bedrijfswagen

Er is een nieuwe regeling om het voordeel van alle aard te berekenen voor uw bedrijfswagen. Nu is de berekening naast het aantal privékilometers, ook gebaseerd op het type van brandstof en de CO2-uitstoot van het voertuig. De nieuwe regels gelden vanaf 1 januari 2010. (meer…)

27 mei 2010

Fietsen naar het werk: de fiscale voordelen op een rijtje

Als u naar het werk fietst, dan kan u rekenen op een aantal fiscale voordelen zoals een hogere belastingvrije kilometervergoeding. Ook voor uw werkgever is het fiscaal interessant om u bijvoorbeeld een bedrijfsfiets ter beschikking te stellen. Wij zetten alle fiscale fietsvoordelen op een rijtje. De fiscale voordelen gelden zowel voor werknemers als bedrijfsleiders. (meer…)

24 mei 2010

Privégebruik van bedrijfsgsm belast op werkelijke waarde

Steeds meer werknemers ontvangen een bedrijfsgsm. Wanneer deze alleen beroepsmatig gebruikt mag worden, dan is er geen probleem op het niveau van belastingen. In de praktijk mag de gsm ook vaak privé gebruikt worden. En net daar knelt het schoentje. Dergelijk privégebruik is immers een voordeel dat onderworpen moet worden aan belasting. (meer…)

23 mei 2010

Aangifteformulier personenbelasting aanslagjaar 2010 beschikbaar

De fiscus heeft op 19 maart 2010 het nieuwe formulier voor de aangifte personenbelasting (formulier 276.1) gepubliceerd. De papieren formulieren worden in principe in de loop van het eerste semester van 2010 verstuurd. U moet uw aangifte personenbelasting indienen voor 30 juni 2010. Wanneer u uw aangifte via tax-on-web indient, krijgt u tijd tot 15 juli. We bekijken ook even de risico’s die u loopt wanneer u nalaat uw aangifte tijdig in te dienen. (meer…)

18 mei 2010

Start2surf@home-pakket aankopen tot eind 2010

Als u een eigen PC aankoopt in de vorm van een “Start2surf@home”-pakket, dan kan u genieten van een fiscale aftrek. Hiermee wil de overheid meer Belgen toegang verlenen tot het internet. De maatregel is een verlenging van het eerder gekende “internet voor iedereen”. (meer…)

16 mei 2010

Nieuwe wet marktpraktijken: hoe vermijdt u sancties?

De nieuwe wet marktpraktijken is een feit. De bescherming van zelfstandigen en uw kmo blijft daarin grotendeels behouden. Heel wat regels worden gemoderniseerd. Wat verandert er voor uw onderneming die deze gloednieuwe wetgeving in de praktijk dagelijks moet toepassen? (meer…)

10 mei 2010

Uitbreiding winwinlening naar alle Vlaamse kmo’s

De Vlaamse Regering wil de winwinlening uitbreiden naar alle Vlaamse kmo’s. Daarnaast wil ze het maximumbedrag optrekken naar 100.000 euro per kredietnemer en moet er ook een mogelijkheid komen om vervroegd terug te betalen. De uitgebreide winwinlening zou operationeel moeten zijn begin 2011. (meer…)

8 mei 2010

Leg uw jaarrekening tijdig neer

Ten laatste zeven maanden na de afsluiting van uw boekjaar en binnen de dertig dagen na goedkeuring door de algemene vergadering, moet u uw jaarrekening neerleggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank. Als u deze termijnen niet respecteert, kost het u geld. De Balanscentrale int dan onmiddellijk een verhoogd tarief maar  u riskeert nog andere sancties. (meer…)

4 mei 2010

Bedrag jaarlijkse vennootschapsbijdrage wijzigt niet

Is uw vennootschap onderworpen aan de vennootschapbelasting? Dan moet u jaarlijks een bijdrage betalen die bestemd is voor het sociaal statuut van de zelfstandigen. De bijdrage moet uiterlijk op 30 juni zijn betaald. In sommige gevallen kan uw vennootschap worden vrijgesteld. (meer…)

4 mei 2010

Op zoek naar jobstudenten ?

Iedereen kijkt stilaan uit naar de grote vakantie. Om de afwezigheid van personeel tijdens deze periode op te vangen, kan u studenten aanwerven. Zowel u als werkgever, als de student moet een aantal bepalingen inzake arbeidsvoorwaarden naleven. (meer…)

25 april 2010

Wanneer kan u de algemene vergadering vervangen door een schriftelijke procedure?

Een jaarlijks weerkerende opdracht die veel vennootschappen momenteel voorbereiden, is de organisatie van de gewone algemene vergadering of jaarvergadering. Voor velen een loutere formaliteit. Volstaat het dan om een schriftelijke algemene vergadering te houden? (meer…)

16 april 2010

Voorafbetalen in 2010 minder interessant

Wanneer uw onderneming tijdens het jaar geen voorafbetalingen doet, riskeert u een belastingvermeerdering. Langs de andere kant, krijgt u zogenaamde bonificaties telkens u een voorafbetaling doet. De percentages om de vermeerdering en bonificatie te berekenen, worden jaarlijks vastgesteld. Dit jaar zijn die percentages aanzienlijk gedaald. Hierdoor wordt u minder gestraft als u geen voorafbetalingen voor uw vennootschap doet en minder beloond als u deze wel doet. (meer…)

12 april 2010

Hoger nettoloon in mei dankzij jobkorting

U krijgt in de maand mei een hoger nettoloon dankzij de federale jobkorting die ook dit jaar toegekend wordt. U kan rekenen op dezelfde jobkorting als vorig jaar. (meer…)

9 april 2010

Gevolgen van de nieuwe identificatieverplichting voor niet-beursgenoteerde NV’s

Heeft u een participatie van 25% of meer in een niet-beursgenoteerde naamloze vennootschap of commanditaire vennootschap op aandelen? Dan bent u verplicht om zich kenbaar te maken aan de vennootschap. Een en ander kadert in de strijd tegen het witwassen van geld. (meer…)

6 april 2010

Ook uw zwart spaarvarkentje wassen?

We worden dagelijks herinnerd aan de risico’s van een buitenlandse bankrekening. Zo gaan Europese lidstaten onderling steeds meer informatie uitwisselen. Inkomsten die nog niet onderworpen zijn geweest aan Belgische inkomstenbelasting kunnen nochtans geregulariseerd worden. Dit is misschien een uitgelezen moment om ook uw zwart spaarvarkentje in het buitenland te wassen. Natuurlijke personen kunnen hiervoor aankloppen bij het ‘Contactpunt regularisaties’ en besteden best even aandacht aan volgende punten.

Wat kost een fiscale regularisatie?

De inkomsten die u in het verleden niet in een fiscale aangifte hebt opgenomen, worden in twee categorieën verdeeld. Afhankelijk van de categorie, geldt een ander tarief.

Beroepsinkomsten: het normale belastingtarief dat van toepassing was wanneer de inkomsten werden behaald. Hierbij moet u nog de aanvullende gemeentebelasting tellen.

Overige inkomsten: dit zijn onroerende, roerende of diverse inkomsten. Hierbij moet u het bewijs leveren dat het geen beroepsinkomsten betreft. Om te regulariseren betaalt u het normale belastingtarief dat van toepassing was wanneer de inkomsten werden behaald, verhoogd met 10 procent. Dat betekent bijvoorbeeld dat u 25 procent betaalt voor interesten en 35 procent voor dividenden. Hierbij moet u nog de gemeentebelasting tellen.

De inkomsten waarvan u niet kan bewijzen dat ze onroerend, roerend of divers zijn, worden aangemerkt als beroepsinkomsten. Dat heeft als gevolg dat u het tarief betaalt voor de regularisatie van beroepsinkomsten, wat in principe hoger is dan de tarieven voor overige inkomsten.

U kan zelf kiezen voor welke periode u wenst te regulariseren. Vaak wordt aangeraden om voor 7 jaar te regulariseren aangezien de fiscus tot 3 jaar kan teruggaan bij gewone belastingcontroles en tot 7 jaar in geval van fraude. Toch is hier voorzichtigheid geboden. De fiscale verjaringstermijnen voor inkomstenbelastingen zijn wel 7 jaar, maar dat betekent niet dat u ook strafrechtelijk buiten schot blijft. Om voorgoed op uw beide oren te slapen, kan u best regulariseren over de volledige periode waarin u niet-aangegeven inkomsten hebt behaald. U kan bovendien maar één regularisatie doen in uw leven.

Er zijn een aantal gevallen waarin inkomsten niet in aanmerking komen voor de regularisatie:

De aangiftetermijn is nog niet verstreken. Dan moet u de inkomsten aangeven in uw aangifte personenbelasting.

Er is al een onderzoek gestart door de belastingadministratie, sociale zekerheidsinstelling of sociale inspectiedienst.

Inkomsten die voortkomen uit een witwasmisdrijf of onderliggend misdrijf.

Wanneer u al eerder een regularisatieaangifte hebt ingediend.

Sociale zekerheidsbijdragen kunnen niet geregulariseerd worden.

Procedure om te regulariseren

Om te regulariseren moet u een speciale aangifte indienen. U kan dit zelf doen of via een gevolmachtigde. Dit kan bijvoorbeeld een belastingconsulent, advocaat, notaris of erkende boekhouder-fiscalist zijn.

De aangifte moet ingediend worden bij het Contactpunt Fiscale Regularisaties, een speciaal daartoe opgerichte dienst binnen de Dienst Voorafgaande Beslissingen.

Contactpunt Fiscale Regularisaties
Wetstraat 24
1000 Brussel
dvbsda@minfin.fed.be

Wanneer u beroepsinkomsten regulariseert, zal het Contactpunt een kopij van het regularisatieattest naar de lokale belastingadministratie sturen. Dit is niet het geval voor de regularisatie van overige inkomsten. Hier kan u steunen op het beroepsgeheim van de ambtenaren van het contactpunt.

Het formulier bevat volgende informatie:
– uw naam en eventueel die van de gevolmachtigde;
– oorsprong en bedrag van de inkomsten;
– datum van indiening;
– verklaring dat u niet onder uitsluitinggronden valt;
– eventueel een gedetailleerde berekening waarbij u zelf een voorstel tot heffing doet.

Om het dossier volledig te maken, moet u ook nog alle mogelijk bewijsstukken toevoegen die het Contactpunt toelaten de verschuldigde heffing te berekenen.

U ontvangt binnen de 30 dagen een brief met het te betalen bedrag. Daarna heeft u 15 dagen om dat bedrag te betalen.

Het contactpunt stuurt een regularisatie-attest op het moment van ontvangst van betaling.

Zekerheid naar de toekomst toe

Bij de betaling van de heffing, krijg u fiscale immuniteit. Daarnaast krijgt u de waarborg dat u niet strafrechtelijk vervolgd zal worden voor fiscale fraude en fiscale valsheid in geschrifte voor de geregulariseerde inkomsten.

Andere inkomsten?

Buiten enkele uitzonderingsgevallen, kunnen alle fiscale schulden worden geregulariseerd. Voor btw-handelingen, registratierechten en successierechten is het ook mogelijk om fiscaal te regulariseren. Hiervoor gelden bijkomende regels.

Ook vennootschappen en rechtspersonen die onder de vennootschapsbelasting vallen, kunnen fiscaal regulariseren. Afhankelijk van het geval, kunnen hiervoor specifieke regels van toepassing zijn.

Alternatief: spontane regularisatie bij lokale controleur

Naast de regularisatie via het contactpunt kan u er ook voor kiezen om te regulariseren via het lokale controlekantoor. Hiervoor sluit u een akkoord met de eerstaanwezend inspecteur. Deze kan onmiddellijk een akkoordverklaring uitreiken.

Bij een spontane regularisatie bij de lokale controleur kan u niet genieten van strafrechtelijke immuniteit.

4 april 2010

Voorwaarden vrijstelling Vlaamse successierechten familiebedrijven tijdelijk versoepeld

Als u in Vlaanderen een familiale onderneming erft, betaalt u onder bepaalde voorwaarden geen successierechten. Door de economische crisis wordt de loonlastenvoorwaarde tijdelijk op nul gezet en de tewerkstellingsvoorwaarde geschrapt, soms zelfs met terugwerkende kracht. Het is dus mogelijk dat u in bepaalde gevallen een teruggave van al betaalde successierechten kan vorderen. (meer…)

1 april 2010

Hoeveel bedraagt de intrestvoet voor handelstransacties?

De intrestvoet bij betalingsachterstand in handelstransacties wordt twee keer per jaar
aangepast. Voor het eerste semester 2010 bedraagt hij 8%. Als niets anders is overeengekomen, heeft u recht op de betaling van een intrest tegen deze intrestvoet, zonder ingebrekestelling. De intrest is ook verschuldigd na het verstrijken van een overeengekomen betalingstermijn. (meer…)

Advies nodig?

U bent op zoek naar een accountant, een boekhouder, een fiscalist of een belastingconsulent? U wilt uw eigen zaak oprichten? Of u hebt al een zaak in volle groei en u hebt vragen rond optimalisatie? Voor het verkopen of overnemen van een zaak? Waar anderen u overstelpen met informatie geven wij advies.Maak een afspraak